ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ (SMET) ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ปีการศึกษา 2564

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this