ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง ขยายเวลาการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online, On-Hand และ On-Demand ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8668/2564

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this