ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 2 เดือนกรฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนายอภิชา เลิศพชรกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10 และนายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 11 นางนงลักษณ์ บุญวาสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ดร.ยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดบ้านพักครู และมอบทุนปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนตามนโยบายพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนครบุรีอีกด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this