ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558

นายธนดล ชัยยุทธ นายกเทศมนตรีตำบลแชะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this