ประชุมเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียนป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เชิญเจ้าของผู้ประกอบการรถขนส่งโดยสารร่วมประชุมเพื่อปรึกษาและหารือเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ระหว่างรับและส่งนักเรียนไปและกลับโรงเรียน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this