ประมวลภาพกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1SKwa9916abTBK6VQiqhmgFzaCIJnWBVo?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this