ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนครบุรีในอดีต

รายการ “คิดแล้วทำ” ได้มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่โรงเรียน ปี 2539
อำเภอครบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2528 ที่โรงเรียนครบุรี
รายการ “ท้าพิสูจน์” ได้มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่โรงเรียน
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2533
การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2534
ความเป็นมาของโรงเรียนครบุรีในสมัยแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
งานการศึกษาก้าวไกล รวมน้ำใจสู่ชนบท (ภาคกลางวัน ชุดที่ 1)
งานการศึกษาก้าวไกล รวมน้ำใจสู่ชนบท (ภาคกลางวัน ชุดที่ 2)
งานการศึกษาก้าวไกล รวมน้ำใจสู่ชนบท (ภาคกลางคืน) 16 พ.ย. 45
แสดงตำนาน “ท้าวปาจิตและนางอรพิม” ที่จังหวัดนครราชสีมา
เปรียบเทียบภาพโรงเรียนครบุรีในอดีตและภาพในปัจจุบัน
ส.อ.มานะ สอนกระโทก ฮีโร่เหรียญทองเอเชียนเกมส์ เยี่ยมโรงเรียน
 
 
 
         

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this