ประมวลภาพสายธารแห่งศรัทธาหลั่งไหลสู่รั้วม่วง-เหลือง ในงาน “55 ปี ครบุรีรำลึก” ชุด 1

เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรีทุกรุ่นได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในงาน “55 ปี ครบุรีรำลึก” เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบุรีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 55 ปี โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอครบุรี เป็นประธาน สำหรับยอดเงินที่ได้รับอย่างเป็นทางการ โรงเรียนจะขอแจ้งให้ทราบต่อไป (ชุดที่ 1)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this