ประมวลภาพขบวนแห่กระทงของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแชะ

ประมวลภาพขบวนแห่กระทงของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแชะ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this