ประมวลภาพสายธารแห่งศรัทธาหลั่งไหลสู่รั้วม่วง-เหลือง ในงาน “55 ปี ครบุรีรำลึก” ชุด 3

ประมวลภาพสายธารแห่งศรัทธาหลั่งไหลสู่รั้วม่วง-เหลือง ในงาน “55 ปี ครบุรีรำลึก” โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรีทุกรุ่นได้ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบุรีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 55 ปี เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this