ปูพรมตรวจ ATK

ช่วงเช้าของวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการฝึกฝนจากคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ของคณะครู-บุคลากร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนแม่ค้าของโรงเรียนทุกคน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลครบุรีเป็นพี่เลี้ยง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this