ผกก. สถานีตำรวจภูธรครบุรีพบนักเรียน


พ.ต.อ.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรครบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักเรียน เช่น การป้องกันยาเสพติด และการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร เป็นต้น ตามโครงการครู 5 นาที เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนครบุรี เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของนักเรียนและเป็นการสนองตอบนโยบายการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this