ผลงานการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยของโรงเรียนครบุรีในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2566

ผลงานการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทยของโรงเรียนครบุรีในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
1. นายธนภัทร โพธิ์ศรีขาม ชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชาย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี
2. เด็กชายสติรัก นนทะดี ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชาย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี
3. เด็กชายธนกฤต วัชรวิชานันท์ ชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชาย
4. เด็กหญิงจุฑามาศ อบเชยรัมย์ ชั้น ม.1/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิง
5. เด็กหญิงญดา คงเป็นนิจวรากร ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทหญิง
6. นายอภิวิชญ์ อนุรักษ์ ชั้น ม.4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชาย
7. นางสาวสหัสริน ตังประเสริฐรุจี ชั้น ม.4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this