ผลงานของนักเรียนในการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผลงานของนักเรียนในการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดระยอง จำนวน 5 รายการ

นายพชร โชคอนันต์สกุล ชั้น ม.4/6 โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกรีฑา (กระโดดสูง) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” (ผู้ฝึกสอน : ครูณัฐพีพัฒน์ บรรจงปรุ)

เด็กหญิงเปรมณี ตราพระสำโรง ชั้น ม.1/4 และเด็กหญิงกรรธิชา ทองเลิศ ม. 1/7 นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดของโรงเรียนครบุรีซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยชนะทีมนักกีฬาจาก อบจ.ร้อยเอ็ด 2:1 เซ็ต (19-21, 21-19, 15-12) (ผู้ฝึกสอน : ครูสมหวัง จันทร์สุวรรณ)

นายวาทศิลป์ บางม่วง ชั้น ม.5/2 โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา (ผู้ฝึกสอน : ครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น และครูสุรพงษ์ ปานพิมพ์)

เด็กชายชญานนท์ ชุ่มผักแว่น ชั้น ม.1/1 โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา และได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อร่วมการแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดระยองต่อไป (ผู้ฝึกสอน : ครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น และครูสุรพงษ์ ปานพิมพ์)

นางสาวดอกอ้อ แก่นลา ชั้น ม.5/1 โรงเรียนครบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์”ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ผู้ฝึกสอน : ครูณัฐพีพัฒน์ บรรจงปรุ)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this