ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน “ม่วง-เหลือง ครบุรี ไอที พี่ช่วยน้อง” ชุดที่ 4

เมื่อเสาร์วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนครบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน “ม่วง-เหลือง ครบุรี ไอที พี่ช่วยน้อง” โดยมีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายสมัคร สถิตย์นิลรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี รวมทั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรี อดีตครูโรงเรียนครบุรี และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรีทุกรุ่นร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมียอดเงินจากการร่วมบริจาคในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,026,604 บาท (ไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะศิษย์เก่าบางรุ่นนำมามอบให้โรงเรียนด้วยตัวเองอีกจำนวนหนึ่ง)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this