ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนครบุรีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนครบุรีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this