พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมประมาณ 800 คน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this