พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this