พิธีมุทิตาจิตคณะผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนครบุรีจัดพิธีมุทิตาจิตนายคำรณ   ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี นายสุเทพ   จุดพิมาย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจิรวัฒน์  รุ่งเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนายบรรจง   อังศุธรทักษ์ ครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2559 เมื่อวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this