พิธีมุทิตาจิตครูทวีพร

เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีมุทิตาจิตอย่างสมเกียรติแด่คุณครูทวีพร กัลปภิญโญกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2563 นี้

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this