พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนครบุรี ณ สนามหน้าอาคาร 1 โรงเรียนครบุรี โดยมีนางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ. นครราชสีมา เขตอำเภอครบุรี เขต 1 นายบุญเติบ ชัชวาล นายกเทศมนตรีตำบลอรพิมพ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี คณะผู้บริหาร อดีตครูโรงเรียนครบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับอาคารอเนกประสงค์หรือโดมอเนกประสงค์นี้มีขนาด 36.00 x 60.00 เมตรได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8,780,000 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) ก่อสร้างโดยบริษัท สยามเทคยูไนเต็ด จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1l1AaaVRobe9HW2gWtZc7p_wzMZLbLOit?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this