พิธีเปิดกีฬา อบต. สัมพันธ์ ครั้งที่ 16

ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this