พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนครบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this