พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนครบุรีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารราชพฤกษ์ร่มเย็น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this