ภาพขาว-ดำ

ภาพขาว-ดำที่สื่อถึงความเป็นมาของโรงเรียนครบุรีในสมัยแรกเริ่มซึ่งอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดสมุทรการ (แชะ) จนถึงการย้ายมาตั้ง ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this