มหกรรมการออม ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการออมครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนครบุรี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างหลากหลาย อาทิ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดดนตรีสากล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด และตลาดนัดของนักเรียน เป็นต้น สำหรับกิจกรรมนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this