มอบของขวัญแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีมอบของขวัญแก่นักเรียนกว่า 400 ชิ้น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ppczs1pESa5Xfk3th6POnd4DblDcLXn_?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this