มอบความสุขปีใหม่ 2563

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี ร่วมกันมอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้น แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขแก่นักเรียนเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this