มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จำนวน 20 คน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this