ยินดีกับความสำเร็จของคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา อบจ. นครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566

ยินดีกับความสำเร็จของคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023” ระหว่างวันที่ 19- 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา
1. นายปฏิภาณ  ดิศกานต์กุล ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
2. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท

Related: ant and dec grange hill, st thomas elgin general hospital doctors, buff shaggy fanfiction, notion change page title color, 8 weeks after femur fracture surgery, jyoti singh pandey post mortem report, daniel lee haim, where does family fun pack live, social issues related to abm strand, north ridgeville noise ordinance times, seymour college principal sacked, clara’s tidbits potato salad recipe, peter parker shirtless fanfiction, how to tell vaseline glass without a blacklight, gloria carter birthplace,
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this