ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม. 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this