รณรงค์ป้องกันและลดอบุติเหตุบนท้องถนน

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ตัวแทนคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอบุติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะมีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/…/1NxQAHObkOxMLQ7fT9…

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this