รับคณะศึกษาดูงาน

รับคณะศึกษาดูงาน….. เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนครบุรีได้รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานวิชาการ และคณะครูจากโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม อำเภอครบุรี ที่ได้ขอเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this