รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญหน่วยงานที่ได้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาคของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5
ขอบคุณภาพจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this