รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2566

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this