รับรางวัลครูดีเด่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นางราตรี พิชัยพงค์ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และนางจุไรรัตน์ ปรากฎมาก กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เข้ารับโล่รางวัลครูดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วม กันที่ภัตตาคารแห่งหนึ่ง ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this