รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศโรงเรียนครบุรี

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

📱กรอกใบสมัครผ่านระบบ Online โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์แบบฟอร์มการสมัครในระดับชั้นที่ต้องการสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันพุธที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

📲 ลิงก์แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/iTWcH8g7dx9mzKKZA

📲 ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1

https://zhort.link/C9d

📲 ลิงก์แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/D63X2KiBkiYYtjz98

📲 ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4

https://zhort.link/C84

📱หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูชำนาญ ชุ่มผักแว่น โทร. 095-6073408

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this