รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

โรงเรียนครบุรีรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ 2 ระบบ ระหว่างวันที่ 21-25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. สมัครบนสมาร์ทโฟน ให้ผู้สมัครสแกน QR CODE ระดับชั้นและแผนการเรียนที่ต้องการสมัคร
2. สมัครบนเว็บไซต์ เลือกเข้าที่ลิงค์ข้างล่างนี้
ชั้น ม. 1 แผนการเรียนทั่วไป
https://bit.ly/2Qtbw7Z
ชั้น ม. 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
https://bit.ly/390zT3n
ชั้น ม. 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
https://bit.ly/3beel4K
ชั้น ม. 4 แผนการเรียนทั่วไป
https://bit.ly/33InDDX

เมื่อเข้าสู่หน้าการรับสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มการรับสมัครจนครบ (ยกเว้นผลคะแนน O-NET ) แล้วบันทึกการสมัคร หลังจากได้รับการยืนยันการรับสมัครจากโรงเรียนแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ เตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ ให้ส่งพร้อมสำหรับยื่นต่อโรงเรียนในวันสอบ/วันรายงานตัว/วันมอบตัว ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการให้ทราบภายหลัง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this