รับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนครบุรีรับสมัครนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this