รับ ผอ. คนใหม่

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีได้จัดงานต้อนรับนายมนูญ  ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรีคนใหม่ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสกฤต เศรษฐชัย ที่ได้เกษียณอายุราชการ โดยนายสมัคร  สถิตย์นิลรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนครบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับท่ามกลางผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this