รับ ผอ. คนใหม่

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรีให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงรับนายคำรณ   ภูมิโคกรักษ์ ที่ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ให้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี แทนนายพิชัย  ใจเสือ ที่ได้เกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this