ร่วมกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสาต้นกล้าของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนครบุรีได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสาต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ สถานีควบคุมไฟป่า บ้านหนองโบสถ์ ตำบลโคกกระชาย ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกกล้าไม้ ฝึกอบรบการดับไฟป่า เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this