ร่วมขบวนแห่กระทงกับชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแชะในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

โรงเรียนครบุรีส่งขบวนแห่กระทงร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแชะในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1e7_-NpzoYAq457XCytpbAMZeY-WNkCdG

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this