ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562

โรงเรียนครบุรีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 ด้วยการให้นักเรียนทำกระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด ส่งนักเรียนร่วมขบวนแห่กระทงของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแชะ และสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ให้เปิดการแสดงในคืนวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วัดสมุทรการ (แชะ)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this