ร.ร.ครบุรีพร้อมรับการเปิดเทอม

โรงเรียนครบุรีพร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมนี้ ด้วยหลากหลายวิธีการในการป้องกันไวรัสโคโรนาโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ได้แก่ การคัดกรองครู นักเรียนและผู้ที่เข้า-ออกโรงเรียนทุกคนที่หน้าประตูโรงเรียน การจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียน การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง การกำหนดจุดที่นั่งทานอาหารในโรงอาหารและที่นั่งตามจุดต่าง ๆ จุดวางแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือ การจำกัดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้อง และการจัดการเรียนการสอนแบบวันเว้นวัน เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this