วิธีการเข้าใช้งานใน Google Classroom ด้วย Smartphone

วิธีการเข้าใช้งานใน Google Classroom (ห้องสำหรับการเข้าศึกษาใบความรู้ ทำใบงาน และแบบฝึกหัด ฯลฯ) ด้วย Smartphone, Ipad หรือ Tablet

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this