วิธีเปลี่ยนเมนูและข้อความต่าง ๆ ใน Google Suite ให้เป็นภาษาไทย

วิธีเปลี่ยนเมนูและข้อความต่าง ๆ ใน Google Suite ให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าใช้งาน มี 2 วิธี ดังรูป

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this