วีดิทัศน์การเดินแบบผ้าไทยและผ้าครบุรีโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this