ศิษย์เก่าของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง

ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์
– ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
– อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
– อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10
นายทอง วิริยะจารุ
– ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
– ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
– อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
นายออน กาจกระโทก
– สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา
– อดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
– อดีตคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ร้อยเอกมานะ สอนกระโทก
– อดีตนักกีฬาเหรียญทองเอเชี่ยนเกมส์ ปี พ.ศ. 2541 การแข่งขันขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง
นายพรชัย อำนวยทรัพย์
– อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10
นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์
– อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10
นายบุญช่วย วัฒนานันทวิไล
– อดีตผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
นายวิโรจน์ เพ็ชรดอน
– อดีตผู้รักษาประตูทีมเยาวชนไทย รุ่นอายุ 16, 17 และ 19 ปี
– อดีตผู้รักษาประตูสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย
นายวีระศักดิ์ ลัทธิ
– อดีตนักบาสเกตบอลทีมเยาวชนไทย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this