สวัสดีปีใหม่จากใจครูครบุรี

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีมอบของขวัญแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this